Bạc lên Vàng

VNĐ 350 nghìn

Đăng ký ngay
 • Giá tính từ Bạc 5 lên Vàng 5
 • Thời gian 1 ngày
 • Thanh toán qua ngân hàng, thẻ ĐT
 • Xem chi tiết

Vàng lên BK

VNĐ 500 nghìn

Đăng ký ngay
 • Giá tính từ Vàng 5 lên BK 5
 • Thời gian 3 ngày
 • Thanh toán qua ngân hàng, thẻ ĐT
 • Xem chi tiết

BK lên KC

VNĐ 800 nghìn

Đăng ký ngay
 • Giá tính từ BK 5 lên KC 5
 • Thời gian 4 ngày
 • Thanh toán qua ngân hàng, thẻ ĐT
 • Xem chi tiết

KC lên Cao Thủ

VNĐ 2,2 triệu

Đăng ký ngay
 • Giá tính từ KC 5 lên Cao Thủ
 • Thời gian 1 tuần
 • Thanh toán qua ngân hàng, thẻ ĐT
 • Xem chi tiết

Bảng giá chi tiết

Rank Giá chuyển khoản Giá thẻ ĐT
Đồng V -> Đồng IV 80.000đ 100.000đ
Đồng IV -> Đồng III 80.000đ 100.000đ
Đồng III -> Đồng II 80.000đ 100.000đ
Đồng II -> Đồng I 80.000đ 100.000đ
Đồng I -> Bạc V 100.000đ 130.000đ
Đồng V -> Bạc V 350.000đ 450.000đ
10 trận đầu (win 8/10) 250.000đ 320.000đ
Bạc V -> Bạc IV 80.000đ 100.000đ
Bạc IV -> Bạc III 80.000đ 100.000đ
Bạc III -> Bạc II 80.000đ 100.000đ
Bạc II -> Bạc I 80.000đ 100.000đ
Bạc I -> Vàng V 100.000đ 130.000đ
Bạc V -> Vàng V 350.000đ 450.000đ
10 trận đầu (win 8/10) 250.000đ 320.000đ
Vàng V -> Vàng IV 100.000đ 130.000đ
Vàng IV -> Vàng III 100.000đ 130.000đ
Vàng III -> Vàng II 100.000đ 130.000đ
Vàng II -> Vàng I 100.000đ 130.000đ
Vàng I -> Bạch Kim V 150.000đ 200.000đ
Vàng V -> Bạch Kim V 500.000đ 630.000đ
10 trận đầu (win 8/10) 350.000đ 450.000đ
Bạch Kim V -> Bạch Kim IV 150.000đ 200.000đ
Bạch Kim IV -> Bạch Kim III 150.000đ 200.000đ
Bạch Kim III -> Bạch Kim II 150.000đ 200.000đ
Bạch Kim II -> Bạch Kim I 150.000đ 200.000đ
Bạch Kim I -> Kim Cương V 200.000đ 250.000đ
Bạch Kim V -> Kim Cương V 750.000đ 950.000đ
10 trận đầu (win 8/10) 400.000đ 500.000đ
Kim Cương V -> Kim Cương IV 300.000đ 380.000đ
Kim Cương IV -> Kim Cương III 350.000đ 450.000đ
Kim Cương III -> Kim Cương II 400.000đ 500.000đ
Kim Cương II -> Kim Cương I 450.000đ 570.000đ
Kim Cương V -> Kim Cương I 1.300.000đ 1.600.000đ
Kim Cương I -> Cao Thủ 1.000.000đ 1.250.000đ
10 trận đầu (win 8/10) 450.000đ 570.000đ
Cao Thủ và Thách đấu Liên Hệ Liên Hệ
Chat với chúng tôi