Update LMHT: Lissandra có nội tại mới “Tượng Băng” – Phép Dịch Chuyển chuẩn bị được xóa sổ

Như vậy chúng ta đang đi đến giai đoạn cuối của phiên bản 8.13, meta hiện tại đã bớt xáo trộn hơn trước tuy nhiên vẫn chưa phải hoàn toàn ổn định. Do đó, Riot Games tiếp tục chia sẻ những thay đổi lớn sắp tới của mình đối với Liên Minh Huyền Thoại.Kết quả hình ảnh cho Lissandra

Hôm nay mời các bạn cùng bọn mình đến với Update Liên Minh Huyền Thoại: Lissandra có nội tại mới siêu bá – Phép Dịch Chuyển chuẩn bị được xóa sổ.

Bình Luận

Kết nối với chúng tôi!

Like Page Người Nổi Tiếng LMHT